Alla barn är nyfikna och söker kunskap. Den nyfikenheten tas tillvara i vår förskola där miljön erbjuder ett rikt material för barnen att välja bland. I de fria valen av aktivitet bygger barnet upp sitt självförtroende och sin självkänsla. Hon lär sig att ta hänsyn till andra och att samarbeta.

Förskolan består av två småbarnsgrupper och tre grupper med äldre förskolebarn. I småbarnsgrupperna finns vardera 12 barn i åldrarna 1-2½ år. Med dessa barn arbetar fem lärare. I grupperna med de äldre barnen arbetar fyra till fem lärare med 25 barn respektive tre-fyra lärare i gruppen med 18 barn.

Vid övergången från liten till stor avdelning har lärarna ett nära samarbete som resulterar i att övergången blir mycket smidig och trygg för barnet. Föräldrarna informeras noggrant om hur överskolningen går till och förlöper, men de deltar inte aktivt i överskolningen.

Lärarna finns till för barnen, för att ge dem impulser till nya upptäckter, för att hjälpa dem att tillägna sig ny kunskap, för att vara förebilder i alla avseenden, för att krama, ge tröst och för att vara inspirerande personer att umgås med.

 

Småbarnsgrupp
2½ till 5 år

Plan mot diskriminering och kränkande behandling