grundskolan årskurs F-3


 

 

 

För närvarande bedrivs verksamheten som en F-3:a.

Här fortsätter det arbete som påbörjades i förskolan.
Tittar man in i F-3:an under "eget arbete" kan man inte se vilket barn som tillhör vilken årskurs eftersom varje elev arbetar med det som är aktuellt för just henne på den nivå hon befinner sig i det aktuella ämnet. Barnen har kommit olika långt i till exempel matematik och var och en fortsätter arbetet enligt sin egen utvecklingsplan.
   Det innebär till exempel att några elever i förskoleklassen arbetar med samma matematik-material som elever i skolår 1. Det här arbetssättet bejakar varje individs motivation och det motverkar tävlande mellan barnen. Naturligtvis ser lärarna till att alla elever tillägnar sig den kunskap som kursplanen föreskriver.

   Vissa ämnen lämpar sig bäst för gruppundervisning, som t ex idrott, musik och engelska.
   Vi börjar med engelska i förskoleklassen, och då på ett lekfullt sätt med bland annat sånger och ramsor, men också med glosor och kommunikation.

När eleverna har kommit så här långt tar de stort ansvar för det egna lärandet. De arbetar med sin tvåveckorsplanering som de upprättat tillsammans med en lärare. Cirka 50 % av skoltiden används till arbetet med den egna planeringen, där alla så kallade teoretiska ämnen ingår. Övriga 50 % går till ämnen som lämpar sig bäst för gruppundervisning, tex idrott, musik, slöjd och språk. I många ämnen får eleverna både gruppundervisning och arbetar individuellt.

 

 

 

Våra elever har haft individuella utvecklingsplaner sedan de gick i förskolan. Det innebär att de, förutom att de tränats i att ta eget ansvar och utveckla den egna personligheten, fått möjlighet att på ett effektivt sätt använda skoltiden för att tillägna sig kunskap

I årskurs 3 genomförs de nationella proven i matematik och svenska.
Att ta ansvar för den egna skolmiljön är viktigt. Där ingår till exempel att baka sitt eget bröd och tillreda sallad till lunch. Varje förmiddag arbetar två elever i skolans kök. Förutom att det är roligt att arbeta i köket ger det många tillfällen till praktisk matematik när man till exempel ska omvandla recept och beräkna mängder.


   

 

 

STARTSIDA

Tillbaka