En kurs i montessoripedagogik erbjuds de som har barn i förskolan. Kursen ger föräldrar en djupare förståelse för arbetssättet i förskolan och det blir lättare att hänga med när barnet berättar vad hon gjort under dagen.

Olika former av föräldramöten med den egna avdelningens/klassens lärare minst en gång per termin.
På dessa möten gesföräldrar en inblick i verksamheten i förskolan/skolan och finns möjlighet att diskutera aktuella frågor med lärarna.

En gång per termin genomförs utvecklingssamtal, ett samtal mellan lärare och föräldrar och i grundskolan även eleven. Naturligtvis kan dessa samtal vara tätare om behov finns.

Föräldrar är varmt välkomna att besöka sitt barn i förskolan/grundskolan på tid som överenskommes med lärarna.

 

 

 

 

 

 

KLAGOMÅLSHANTERING